78 chương

79 chương

52 chương

46 chương

53 chương

53 chương

308 chương

43 chương

287 chương

257 chương

45 chương

30 chương

57 chương

78 chương

43 chương

128 chương

50 chương

74 chương

236 chương
Tổng hợp những bộ ngôn tình tổng tài (hay còn gọi là tổng giám đốc) hay nhất. Ngôn tình tổng tài là thể loại truyện ngôn tình có nhân vật chính là tổng tài (tổng giám đốc) đứng đầu một công ty hay một tập đoàn tài chính, nổi tiếng về độ giàu có và đẹp trai, là thần tượng của nhiều nhân vật nữ.