Truyện Điền Văn

66 chương

20 chương

19 chương

185 chương

95 chương

104 chương

103 chương

10 chương

191 chương

81 chương

60 chương

89 chương

31 chương

448 chương

234 chương

64 chương

41 chương

48 chương

35 chương

98 chương
Điền văn, chủng điền văn là thể loại truyện cho những bạn thích những câu chuyện nhẹ nhàng, đơn giản.

Truyện điền văn kể về cuộc sống điền viên, chăm sóc nhà cửa, lo toan cuộc sống sự nghiệp cũng như đời sống tình cảm của nhân vật chính. Truyện thể loại này thường ngọt ngào, không có cao trào, nút thắt, tranh đấu, tuy nhiên vẫn có một số ngoại lệ.