Truyện Tổng Tài

31 chương

78 chương

0 chương

79 chương

47 chương

772 chương

52 chương

41 chương

71 chương

50 chương

46 chương

67 chương

53 chương

58 chương

54 chương

71 chương

42 chương

55 chương
Là truyện có nhân vật chính thường là tổng giám đốc (hay còn gọi là tổng tài), là người đứng đầu một công ty lớn hoặc một tập đoàn tài chính, nổi bật chính là sự giàu có, ngoại hình nổi trội.

Chức vụ của nhân vật chính cũng không quá quan trọng, một số truyện có nhân vật chính có gia thế giàu có cũng có thể được xem là nằm trong thể loại này.

Thể loại tổng tài thường đi kèm với thể loại truyện ngôn tình, tuy nhiên không phải là tất cả.